شرکت نوافارمد آریا نماینده انحصاری شرکت آلکاهست کانادا ( ALKAHEST )، تولید کننده مکمل های تخصصی، در ایران و خاورمیانه می باشد